Græsted Pinse kræmmermarkeds generalforsamling

Torsdag 16/11-2017 kl. 19.00 i Gribskovhallen i Græsted.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning.
3) Kassereren aflægger regnskab og budget.
4) Indkomne forslag.
5) Valg: Formand; Mindst 2 menige bestyrelsesmedlemmer (ulige år); Mindst 2 menige bestyrelsesmedlemmer (lige år).
6) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7) a) Valg af en revisor (gælder i 2 år) hvert år.
b) Valg af en revisorsuppleant hvert år.
8) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være mailet til formanden (post@graestedmarked.dk) senest en uge før generalforsamlingen. Forslag indkommet senere end dette kan ikke behandles på mødet.

Med ønske om et godt møde.

Bestyrelsen

Græsted Pinse Kræmmermarked

Sponsorer

Sponsorer

Hjemmeside design engangsbeløb